27.06.2018

Stanovisko ÚOOÚ k použití a šíření fotografií a audiozáznamů fyzických osob

Kvůli častým dotazům na používání a šíření fotografií, případně audiovizuálních záznamů fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů, zveřejňujeme aktualizované stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.

K častým dotazům k používání a šíření fotografií, případně audiovizuálních záznamů fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů, zveřejňujeme aktualizované stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se o aktualizaci z října 2017 původního stanoviska č. 12/2012. V odkazech na příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů jsou současně uvedeny odkazy na příslušná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Ze stanoviska vyplývá, že ne každé pořizování nahrávek a fotografií podléhá režimu obecného nařízení (GDPR). K pořizování, používání, šíření či zveřejňování fotografií či jiných záznamů fyzických osob nebo skupin osob může docházet jak v režimu zpracování osobních údajů, tak pouze v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V obou případech je významné, zda fyzická osoba (subjekt údajů) sama ze své vůle používá (šíří, zveřejňuje) svou vlastní fotografii nebo záznam, nebo se jedná i o fotografie či záznamy jiných osob. Při používání a šíření fotografií a audiovizuálních záznamů fyzických osob je zejména třeba brát v úvahu, zda dochází k jejich zveřejňování na internetu, kde je zvýšené nebezpečí jejich zneužití. Pro pořízení a použití fotografie a rovněž obrazového nebo zvukového záznamu fyzické osoby je tedy možné rozlišovat čtyři různé režimy, které jsou ve stanovisku popsány.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů