31.08.2018

Soukromí člověka není obchodovatelnou komoditou - sdělení předsedkyně ÚOOÚ k neoprávněným SOUHLASŮM

Nadbytečné, neoprávněné, obtěžující, klamavé a v rozporu s obecným nařízením vyžadované souhlasy subjektu údajů ze stran správců osobních údajů rozhořčily předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivanu Janů. Ta poslední srpnový den vydala tiskovou zprávu, ve které se věnuje právě neoprávněně získávaným

Nadbytečné, neoprávněné, obtěžující, klamavé a v rozporu s obecným nařízením vyžadované souhlasy subjektu údajů ze stran správců osobních údajů rozhořčily předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivanu Janů. Ta poslední srpnový den vydala tiskovou zprávu, ve které se věnuje právě neoprávněně získávaným souhlasům a žádostem o ně, které po účinnosti obecného nařízení zaplavily internet i e-mailové schránky občanů. Stížnosti zasílané Úřadu potvrzují, že správci i zpracovatelé požadují po svých zákaznících souhlas se zpracováním osobních údajů v případech poskytovaných služeb, které jsou běžně poskytovány na základě zákona, smlouvy či jiného právního titulu. Jedná se například o poskytování bankovních či telekomunikačních služeb. Rovněž i obce, školy a školská zařízení, jakožto orgány veřejné moci, mají mnoho jiných právních titulů, které jim svědčí ke zpracování osobních údajů a neměly by souhlas tzv. nadužívat a vždy nejprve hledat pro zpracování osobních údajů jiný právní titul, popř. zvážit zda vůbec a k jakému účelu osobní údaj potřebují zpracovávat (zásada minimalizace), než se rozhodnu pro získání souhlasu. Předsedkyně upozorňuje, že se kontroly Úřadu přednostně zaměří na okolnosti získávání souhlasu a jeho náležitostí, zda byl získán v souladu s obecným nařízením a zda klient věděl, k jakému účelu budou jeho osobní data použita a kým. Zpracování osobních údajů se nesmí přelít do stádia obchodování s těmito údaji a jejich přeprodávání, protože soukromí člověka není obchodovatelnou komoditou. Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů