09.07.2018

Přístup Úřadu k pokutování bude uvážlivý

Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamuje veřejnosti, že jeho přístup bude i nadále uvážlivý, s cílem zajistit především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů. Cílem každé veřejnoprávní kontroly, tedy i dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, je v prvé řadě náprava protiprávního stavu

Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamuje veřejnosti, že jeho přístup bude i nadále uvážlivý, s cílem zajistit především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů. Cílem každé veřejnoprávní kontroly, tedy i dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, je v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv však nutně okamžitá represe, tedy uložení pokuty. Toto vyjádření je určeno zejména správcům, jakými jsou například menší obce či drobní podnikatelé, kteří v nadcházejícím období přípravy adaptační legislativy zavádějí některý z nových nástrojů ochrany osobních údajů a uzpůsobují dosavadní zpracování. Více o přístupu k pokutování se dozvíte ve stanovisku ÚOOÚ, které si můžete stáhnout zde anebo na webových stránkách úřadu.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů