28.06.2018

Zpracování osobních údajů v rámci služby SMS Infokanál

Obce pro informování svých občanů hojně využívají služeb elektronického rozesílání zpráv formou SMS, tzv. SMS Infokanál. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v únoru t.r. stanovisko, ve kterém uvádí, že v rámci poskytování této služby dochází ke zpracování osobních údajů dle obecného nařízení GDPR.

Obce pro informování svých občanů hojně využívají služeb elektronického rozesílání zpráv formou SMS, tzv. SMS Infokanál. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v únoru t.r. stanovisko, ve kterém uvádí, že v rámci poskytování této služby dochází ke zpracování osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. Právním titulem pro zpracování kontaktních údajů jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště a telefonní číslo je smlouva mezi obcí (městem) a občanem o poskytování služby SMS Infokanál dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení. Takovéto zpracování nevyžaduje souhlas občana a obec je oprávněna osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření a plnění smlouvy k identifikaci, registraci a informování občanů o různých událostech a krizových situací. S celým zněním stanoviska se seznamte níže.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů