02.07.2018

Anonymizujte osobní údaje při zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Doporučujeme zkontrolovat uvedené osobní údaje na již zveřejněných informacích dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V poslední době se na Svaz obracejí DSO s problematikou poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím. Obec má uvedeným zákonem stanovený postup, jakým způsobem žádost vyřídit. Do tohoto postupu se řadí i zveřejnění poskytované informace. Při zveřejňování poskytnutých informací dbejte na ochranu osobních údajů žadatele případně osob uvedených v informaci. V praxi je třeba tyto údaje anonymizovat tak, aby se při následné manipulaci např. skenování osobní údaje opět nezobrazily.

Pokud osobní údaje zveřejníte v podobě, která nebude anonymizovaná, může žadatel postupovat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Doporučujeme zkontrolovat uvedené osobní údaje na již zveřejněných informacích.

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím, který vydalo Ministerstvo vnitra, si můžete stáhnout níže