20.11.2018

Závěrečné shrnutí z konzultací pro pověřence

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal od června celkem 7 konzultací, kterých se zúčastnili i pověřenci měst a obcí a jimi zřizovaných organizací (škol a školek). Poznatky vyplývají ze součinnosti poskytované účastníky a z odpovědí na dotazníky, jichž bylo vyhodnoceno celkem 279, což odpovídá zhruba

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal od června celkem 7 konzultací, kterých se zúčastnili i pověřenci měst a obcí a jimi zřizovaných organizací (škol a školek).

Poznatky vyplývají ze součinnosti poskytované účastníky a z odpovědí na dotazníky, jichž bylo vyhodnoceno celkem 279, což odpovídá zhruba 1 200 správcům, jelikož přibližně polovina ze zúčastněných pověřenců působí současně u více správců. „Úroveň znalostí problematiky ochrany osobních údajů a poměrů u reprezentovaných správců se však s postupující dobou od nabytí účinnosti obecného nařízení liší. Na jedné straně je vyšší podíl účastníků projevujících potřebný vhled do problematiky zpracování a ochrany osobních údajů, na druhé straně jsou někteří pověřenci teprve na samém počátku pronikání do problematiky ochrany osobních údajů a seznamování s činnostmi správce při zpracování osobních údajů“, uvádí Úřad v závěrečném shrnutí. Úřad si dále všímá skutečnosti, že správci zapojují pověřence velmi málo do vytváření podmínek pro řádnou ochranu osobních údajů, např. zapojení do tvorby a vedení záznamů o činnostech zpracování je většinou omezeno pouze na přístup pověřence k záznamům a do správy postupů pro vyřizování žádostí subjektu údajů není část pověřenců zapojena vůbec. Pokud vás zajímají výstupy a shrnutí z konzultací pověřenců, podívejte se do sekce Novinky ÚOOÚ, kde si můžete stáhnout i kompletní výsledky dotazníkových průzkumů.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů