06.08.2018

Úřad vydal metodiku ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit veřejnosti podstatu kodexů chování, nastínit základní pravidla, doporučit praktické postupy a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit veřejnosti podstatu kodexů chování, nastínit základní pravidla, doporučit praktické postupy a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti. Materiál obsahuje i stručný popis mechanismu monitorování kodexu včetně způsobu udílení akreditací subjektů provádějících monitorování kodexů.

Úřad vydal tuto metodiku z důvodu narůstajícího zájmu o kodexy a také v reakci na předčasné zasílání návrhů kodexů chování Úřadu k posouzení, ze kterých lze vypozorovat neporozumění podstatě tohoto samoregulačního nástroje. Metodiku si můžete stáhnout zde anebo z webu ÚOOÚ.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů