06.12.2018

Sněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů

Mikulášskou nadílkou poslanecké sněmovny bylo schválení vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (ST 138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve středu 5. prosince. O přípravě a schvalování adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly být zavedeny přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR,

Mikulášskou nadílkou poslanecké sněmovny bylo schválení vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (ST 138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve středu 5. prosince. O přípravě a schvalování adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly být zavedeny přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR, jsme vás již informovali v dubnu t. r. Nový zákon této možnosti využil a snížil sankce např. pro malé obce. I když maximální výše sankce zůstala na 10 miliónech korun, pro malé obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu s rozšířenu působností, pro dobrovolné svazky těchto obcí, jejich školy a školky a příspěvkové organizace, schválili poslanci výjimku. Za přestupek tak malá obec může dostat pokutu maximálně 5 000 Kč, resp. 15 000 Kč, pokud bude přestupek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Co však sněmovnou neprošlo, bylo navrhované snížení věkové hranice dítěte z 15 na 13 let k samostatnému udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Poslanci ale dali zelenou návrhu Piráta Jakuba Michálka, a souhlasili s tím, aby pravomoc provádět na základě podnětu přezkumné řízení při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí) byla nově dána Úřadu pro ochranu osobních údajů. Schválený návrh zákona také zavádí informační příkaz, který bude oprávněn vydat nadřízený orgán. Podle předkladatele této novinky změna uleví soudům i nadřízeným orgánům, povede k efektivnějšímu a rychlejšímu vyřizování žádostí o informace a zajistí lepší vymahatelnost ústavně zaručeného práva na informace. Podle Svazu měst a obcí je tento krok nesystémový a zasahující do samosprávné činnosti obcí, navíc není vyvážen opatřením proti zneužívání zákona. Zákon nyní míří do Senátu, kde se dají očekávat další změny.