29.11.2019

Právo na informace – nová působnost ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes doplnil detaily k informaci z minulého týdne, že se s účinností od 2. ledna 2020 stává nadřízeným orgánem některých povinných subjektů.

Minulý týden jsme vás informovali v článku „Nová působnost Úřadu dle InfoZákona“, že se s účinností od 2. ledna 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů stává nadřízeným orgánem některých povinných subjektů. Tuto zprávu dnes Úřad rozšířil o další podrobné informace.

Nová působnost ÚOOÚ pro oblast práva na informace bude zahrnovat následující činnosti a oprávnění:

  • -    Přezkumné řízení u rozhodnutí nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 1 a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.) - ÚOOÚ je oprávněn přezkoumat rozhodnutí (rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu) odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace.
  • - Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) - ÚOOÚ je oprávněn, zpravidla na základě podnětu žadatele o informace, posoudit, zda je nadřízený orgán nečinný a případně rozhodnout o opatření proti jeho nečinnosti. Jedná se o nečinnost podle Informačního zákona v řízeních odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, rozkladu proti rozhodnutí povinného subjektu a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.
  • -  Nadřízený orgán některých povinných subjektů (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) - ÚOOÚ je od data účinnosti změn odvolacím orgánem pro povinné subjekty, u kterých dosud rozhodoval o odvolání a stížnostech ten, kdo stojí v čele povinného subjektu.

 

Více se dozvíte na webu ÚOOÚ zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů