02.11.2018

Pracovní skupina pověřenců Předsednictva SMO ČR započala svoji práci

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR rozhodlo na svém 35. zasedání dne 26. dubna 2018 o zřízení Pracovní skupiny pověřenců pro ochranu osobních údajů. Členy této pracovní skupiny jsou pověřenci, kteří tuto funkci vykonávají pro obce, města a jimi zřizované školy a školská zařízení většinou pod hlavičkou

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR rozhodlo na svém 35. zasedání dne 26. dubna 2018 o zřízení Pracovní skupiny pověřenců pro ochranu osobních údajů. Členy této pracovní skupiny jsou pověřenci, kteří tuto funkci vykonávají pro obce, města a jimi zřizované školy a školská zařízení většinou pod hlavičkou dobrovolného svazu obcí (DSO) napříč celou Česku republikou. První zasedání pracovní skupiny proběhlo na konci srpna a kromě volby předsedy se věnovalo svým pracovním cílům, problematice záznamů o činnostech zpracování (čl. 30 obecného nařízení GDPR), problémům při vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, problematice zveřejňování přítomnosti zaměstnanců a připravovanému nařízení EP a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, tzv. e-Privacy. Předsedkyní pracovní skupiny byla zvolena Mgr. Miroslava Sobková, pověřenkyně hlavního města Prahy, která sdělila svoji vizi o práci pracovní skupiny a zejména zdůraznila důležitost fungování společné e-mailové komunikace mezi členy pracovní skupiny a sdílení zkušeností z výkonu funkce pověřence například při vyřizování žádostí či stížností. O čem pracovní skupina jednala, si můžete přečíst v zápise, který je v příloze tohoto článku.   

Další zasedání pracovní skupiny je naplánováno na polovinu listopadu (15. 11. 2018) a realizační tým se snaží zajistit účast zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů a rovněž i Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud pozvání přijmou, mělo by se diskutovat k právním titulům ve školství a ke splnění informační povinnosti dle čl. 13 a 14 GDPR. O výstupech z toho jednání vás budeme opětovně informovat.