28.11.2018

Pokyny k teritoriální působnosti nařízení GDPR byly předloženy k veřejné konzultaci

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil a předložil k veřejné konzultaci Pokyny 3/2018 k teritoriální působnosti nařízení (EU) 2016/679. Tento materiál se snaží objasnit a vymezit ty případy zpracování osobních údajů, ve kterých se obecné nařízení uplatní v souladu s čl. 3 na správce či zpracovatele

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil a předložil k veřejné konzultaci Pokyny 3/2018 k teritoriální působnosti nařízení (EU) 2016/679. Tento materiál se snaží objasnit a vymezit ty případy zpracování osobních údajů, ve kterých se obecné nařízení uplatní v souladu s čl. 3 na správce či zpracovatele provádějící dané zpracování ve třetí zemi mimo teritorium Evropské unie resp. Evropského hospodářského prostoru. Pokyny 3/2018 si můžete stáhnout na webu ÚOOÚ zde. Připomínky je možné zasílat do 18. ledna 2019 přímo na e-mailovou adresu EDPB@edpb.europa.eu.  .

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů