20.09.2018

K využívání rodných čísel

Rodné číslo je jedinečný identifikátor fyzické osoby - osobní údaj, a i když nepatří do zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 obecného nařízení GDPR (dříve „citlivé osobní údaje“), je nutné mu věnovat zvláštní pozornost a zvýšenou úroveň ochrany. V České republice jsou rodná čísla

Rodné číslo je jedinečný identifikátor fyzické osoby - osobní údaj, a i když nepatří do zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 obecného nařízení GDPR (dříve „citlivé osobní údaje“), je nutné mu věnovat zvláštní pozornost a zvýšenou úroveň ochrany.

V České republice jsou rodná čísla využívána zejména ve veřejné správě a nakládání s nimi upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto zákona jsou rodná čísla oprávněna využívat ministerstva a jiné správní úřady, orgány pověřené výkonem státní správy, soudy a dle zvláštního zákona například policie či banky. Pokud zákon neukládá fyzické osobě povinnost se rodným číslem identifikovat, nelze to po ní vyžadovat. Pokud lze alternativně využít rodné číslo nebo datum narození, je volba na nositeli rodného čísla, nikoliv na správci osobních údajů. Posledním právním titulem je souhlas nositelů rodného čísla, který musí být svobodný, informovaný a udělený ke konkrétnímu účelu. Udělení souhlasu musí předcházet zřetelná informace, za jakým účelem bude správce rodné číslo zpracovávat, a že poskytnutí je dobrovolné.

Často se setkáváme s názorem, že rodné číslo lze získat jednoduše několika „kliky“ na internetu z veřejně dostupných evidencí jako např. katastr nemovitostí či obchodní rejstřík. Zpracování rodných čísel v souvislosti s vedením těchto veřejných evidencí však umožňuje přímo zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel. Více informací k využívání rodných čísel si můžete přečíst ve vyjádření ÚOOÚ z roku 2013 a dále v rubrice často kladené otázky na webu ÚOOÚ. V této rubrice naleznete odpovědi na otázky týkající se využívání rodných čísel ve smlouvách uzavíraných podle občanského zákoníku a ve smlouvách pracovních dle zákoníku práce, k souhlasu zaměstnance s využitím rodného čísla, ke zveřejňování ve veřejných rejstřících, k šíření RČ na internetu konkrétní fyzickou osobou a další.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů