13.11.2018

Doporučený postup konzultací pověřenců s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil postup pro nejefektivnější využívání odborníků Úřadu ke konzultacím pověřenců, resp. správců či zpracovatelů. Úřad poskytuje konzultace a zpracovává odpovědi na dotazy těmto subjektům i přesto, že nemá, jakožto dozorový orgán, stanovenu přímou konzultační roli

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil postup pro nejefektivnější využívání odborníků Úřadu ke konzultacím pověřenců, resp. správců či zpracovatelů. Úřad poskytuje konzultace a zpracovává odpovědi na dotazy těmto subjektům i přesto, že nemá, jakožto dozorový orgán, stanovenu přímou konzultační roli. Aby komunikace byla efektivní a usnadňovala práci oběma stranám, vydal úřad doporučený postup, který naleznete na webu Úřadu sekci „GDPR/Otázky a odpovědi/Pověřenec“.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů