19.02.2018

Změny ve způsobu podávání žádostí o přístup do registru podpory de minimis

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil informaci, že s účinnností ke dne 14.2. 2018 byly provedeny úpravy v postupu podávání žádostí o zřízení/změnu/odebrání přístupu do Centrálního registru. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil informaci, že s účinnností ke dne 14.2. 2018 byly provedeny úpravy v postupu podávání žádostí o zřízení/změnu/odebrání přístupu do Centrálního registru. Aktulizovaný postup je možné nalézt zde. Současně byl aktualizován formulář žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu. Od 14.2. 2018 je tedy nutné podávat žádosti dle nového postupu na aktuálních formulářích. 

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže