26.06.2017

Zapojte se do analýzy reformy účetnictví státu

Zapojte se do dotazníkového šetření Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity k analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí. Termín pro vyplnění dotazníku je do 7. července 2017.

Zapojte se do dotazníkového šetření Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity k analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí.

Dotazník je dostupný v elektronické podobě na těchto webových stránkách. Termín pro vyplnění dotazníku je do 7. července 2017.

vstup do dotazníku

Žádáme Vás o zapojení a vyplnění dotazníku. Výstupy z něj budou poskytnuty nejen Ministerstvu financí, ale i organizacím hájícím zájmy samospráv, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, které je využijí pro další práci při přípravě legislativních návrhů a změn ku prospěchu měst a obcí. Na přípravě výzkumu se podílelo také Ministerstvo financí ČR (MF ČR), které má tuto problematiku v gesci a které spolupracovalo na přípravě dotazníku. Výsledky tohoto anonymizovaného šetření budou předány MF ČR jako podklad pro případné legislativní úpravy a metodické vedení. MF ČR vyjádřilo připravenost s anonymizovanými výsledky výzkumu pracovat při zefektivňování výkaznictví a snižování administrativní zátěže.