13.12.2017

XX. celostátní finanční konference očima účastníků

Zpracovali jsme výstupy z dotazníkového průzkumu o průběhu XX. ročníku tradiční akce pořádané Svazem - Celostátní finanční konference. Děkujeme všem zúčastněným za poskytnutou zpětnou vazbu, které si velmi ceníme a využijeme ji při plánování dalšího setkání.

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2017 se v prostorách Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech uskutečnil XX. ročník tradiční akce pořádané Svazem měst a obcí ČR – celostátní finanční konference. Pro pořadatele je velice cenné získání zpětné vazby od účastníků, jelikož na základě získaných informací mohou upravit následující ročník tak, aby konference splnila svůj účel a aby účastníci odjížděli spokojeni co do získaných informací i samotné organizace.

Po skončení konference proběhl průzkum mezi jejími účastníky prostřednictvím elektronických dotazníků a jejich výstupy vám zde nabízíme. Organizátory zajímalo nejen celkové hodnocení konference a hodnocení jejich dílčích částí, ale také, jaké oblasti považují účastníci za silné a slabé stránky, jaké aspekty by se měly zlepšit a s kterými jsou naopak spokojeni. Předmětem šetření byly i organizační záležitosti, především hodnocení spokojenosti účastníků s jednotlivými programovými částmi konference.

Celkově se do průzkumu zapojilo 63 respondentů, kteří zatupovali 12 krajů ČR. Nejvíce respondentů pocházelo z moravských a slezských krajů, zejména z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Všechny osoby, které se zúčastnily šetření, byly zástupci měst a obcí, a to převážně členských.

K výsledkům, více než dvě třetiny respondentů se celostátní finanční konference zúčastnily již poněkolikáté. Pouhá pětina navštívila konferenci poprvé a 11 % respondentů uvedlo, že jsou na konferenci podruhé, tedy jinými slovy konference se vyznačuje vysokou stálostí účastníků. Co se týče celkového hodnocení, pro více než tři čtvrtiny zúčastněných byl letošní ročník srovnatelný s minulými. 16 % uvedlo, že jubilejní XX. CFK byla lepší oproti minulým a pouhých 6 % ji vnímalo horší. Z hlediska organizačně-programových záležitostí, většina respondentů hodnotila odbornost příspěvků jako vyváženou, jedna pětina by uvítala odbornější příspěvky a pro 3 % respondentů byly příspěvky výrazně odborné. Dále by si většina odpověděvších účastníků přála diskuzi po každém příspěvku, nikoliv až na konci bloku, avšak účastníci by neměnili současné rozdělení programu do paralelních bloků.

V dotazníkovém šetření dostali účastníci možnost navrhnout změny Celostátní finanční konference. Polovina respondentů by si přála větší vtažení politiků (ministrů a poslanců) do programu konference. Třetina by si přála odbornější nebo specifičtěji zaměřený program a 12 % respondentů by uvítalo příspěvky delší než dosud stanovených 15 minut. Z ostatních organizačních částí bylo velmi kladně hodnoceno občerstvení na konferenci a také společenský večer.

Z hlediska jednotlivých příspěvků, nejlépe, bez jediného záporného hlasu, byly hodnoceny příspěvky „Aktuality o financování přeneseného výkonu státní správy v roce 2018 a další informace o rozvoji veřejné správy“ a „Analýza potřeb měst a obcí ČR“. První zmíněný příspěvek prezentoval David Sláma z Ministerstva vnitra a o analýze účastníky informoval Petr Kulhánek, primátor statutárního města Karlovy Vary. Dále byly výrazně kladně hodnoceny příspěvky náměstka ministra vnitra Petra Mlsny „Novinky ve veřejné správě“, Jany Hamanové ze společnosti SCaC „Populační kalkulačka – děti, senioři“ a zástupkyně Ministerstva vnitra Marie Kostruhové „Novinky v odměňování zastupitelů“. Vysoce pozitivní ohlas měly i příspěvky na jednotlivé operační programy z evropských fondů.

Zpracoval: Jakub Cach, analytický pracovník Svazu