30.10.2018

Připravují se změny v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

V připomínkovém řízení se v současné době vypořádávají připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády. 

V připomínkovém řízení se v současné době vypořádávají připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády. Návrh  se předkládá s cílem zajistit od 1. ledna 2019 zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.

V souvislosti s příznivým  vývojem relevantních ekonomických ukazatelů se navrhuje zvýšit od 1. ledna 2019 platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 5 %, s výjimkou  pedagogických pracovníků, u nichž se navrhuje zvýšení nejméně o 10 % s tím, že se zavádí nový 5. platový stupeň (do 23 let praxe), čímž se celkový počet platových stupňů zvýší na osm, a též částečně dochází k nápravě deformace struktury této stupnice v podobě nerovnoměrných mezitřídních rozdílů. Další výjimkou je zvýšení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k citovanému nařízení vlády, u které se navrhuje na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví nerovnoměrné zvýšení, a to od 11. do 13. platové třídy o 7 % a od 14. do 16. platové třídy o 2 %.

Svaz uplatnil v rámci připomínkového řízení zásadní připomínku, aby navýšení platových tarifů bylo v odvětví sociálních věcí, školství a v odvětví zdravotnictví realizováno prostřednictvím příslušných kapitol státního rozpočtu a ze zdravotních pojišťoven.  Současně požadoval, aby navýšení platových tarifů bylo v odpovídající částce rovněž promítnuto ve výši příspěvku na výkon státní správy pro kraje a obce. O konečné podobě nařízení vás budeme informovat. 

Ivona Mottlová, Kancelář SMO ČR