08.03.2019

Navýšení limitu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby

Evropská komise zveřejnila nové nařízení Komise (EU) 2019/316. Na základě tohoto nařízení je možné od 14. března 2019 poskytovat podporu de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby az do výše 20 000 EUR.  

Evropská komise zveřejnila nové nařízení Komise (EU) 2019/316, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Nařízení je ke stažení níže. Na základě tohoto nařízení je možné od 14. března 2019 poskytovat podporu de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby až do výše 20 000 EUR

Kromě nárůstu individuálního limitu příjemce dochází také k navýšení národního stropu kumulativní výše podpory de mnimis z dosavadního limitu 1% roční produkce (v současnosti 48,34 mil. EUR) na 1,25 % odpovídajících částce 61,87 mil. EUR. Tato navýšení nepřináší pro členské státy žádné dodatečné povinnosti oproti současnému stavu. Navýšené limity budou již od 14. března technicky zohledněny v centrálním registru podpor malého rozsahu sloužícím k evidenci podpor de minimis. Z hlediska uživatelské práce s registrem nedochází k žádným změnám. 

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství