19.04.2018

Návod jak vyhodnotit naplnění definičních znaků veřejné podpory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil stručný návod, jak vyhodnotit, zda konkrétní opatření spadá do působnosti pravidel pro veřejnou podporu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil stručný návod, jak vyhodnotit, zda konkrétní opatření spadá do působnosti pravidel pro veřejnou podporu. Návod v jednotlivých krocích popisuje, jak provést základní vyhodnocení definičních znaků veřejné podpory.  Návod je k dispozici zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže