27.02.2018

Informační povinnost k vyrovnávací platbě za rok 2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval o povinnosti poskytovatele veřejné podpory poskytnout údaje rozhodné ke splnění informační povinnosti stanovené v čl. 9 rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval o povinnosti poskytovatele veřejné podpory poskytnout údaje rozhodné ke splnění informační povinnosti stanovené v čl. 9 rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Podle tohoto ustanovení jsou členské státy povinny předložit každé dva roky zprávu o provádění Rozhodnutí, která obsahují podrobný popis podmínek použití ve všech odvětví, včetně odvětví sociálního bydlení a nemocniční péče. Úřad pripravil tabulky pro účely sběru potřebných údajů. Rovněž zpracoval návod, který by měl poskytovatelům veřejné podpory pomoci s vyplňováním tabulek. Úřad také shrnul přehled odpovědí na nejčastější dotazy. Veškeré informace je možné nalézt zde. Vyplněnou tabulku je nutné zaslat v elektronické podobě nejpozději do konce dubna 2018.

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže