22.05.2017

Evropská komise přijala změnu obecného nařízení o blokových výjimkách

Evropská komise schválila nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště bez předchozího souhlasu Evropské komise. Nová pravidla byla přijata v rámci změny stávajícího nařízení o blokových výjimkách, známého jako GBER. Touto změnou navíc došlo ke zjednodušení několika stávajících podmínek. Česká verze revize by měla být dostupná přibližně za měsíc.

 

Dne 17. 5. 2017 Evropská komise schválila nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště bez předchozího souhlasu Evropské komise.

Nová pravidla byla přijata v rámci změny stávajícího nařízení o blokových výjimkách, známého jako GBER. Současně se zavedením nových kategorií podpor došlo ke změnám podmínek stávajících kategorií, a to oblasti kultury a regionální podpory.

V případě letišť mohou členské státy nově poskytovat investiční podporu regionálním letištím s objemem přepravy do tří milionů cestujících ročně. Podle odhadů Evropské komise se tímto způsobem usnadní investice do více než 420 letišť v celé Evropské unii.

Revidované nařízení rovněž umožňuje veřejným orgánům poskytovat provozní podporu ve prospěch malých letišť, tj. s objemem přepravy do 200 000 cestujících ročně. Malá letiště sice představují téměř polovinu všech letišť, ale na celkové letecké dopravy se podílejí pouze z 0,75 %. Tato letiště jsou významná pro konektivitu regionů, přitom jejich podpora nevede k narušení soutěže v rámci jednotného trhu Evropské unie.

Členské státy dále mohou poskytovat investiční podporu do výše 150 milionů eur u námořních přístavů a do výše 50 milionů eur u vnitrozemských přístavů. Nařízení umožňuje veřejným orgánům přispívat na náklady spojené s bagrováním v přístavech a přístupem k vodním cestám.

Změnou GBER došlo navíc ke zjednodušení několika stávajících podmínek. Zejména byly zvýšeny prahové hodnoty pro podporu v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví a v případě víceúčelových sportovních zařízení.

Revize GBER dosud nenabyla účinnosti, stane se tak uplynutím 20 dnů od jejího zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Znění revize GBER je na internetových stránkách Evropské komise k dispozici prozatím pouze v anglickém, francouzském a německém znění pod následujícím odkazem:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html

Česká verze by měla být dostupná přibližně za měsíc.

 

Zdroj: Tiskové oddělení ÚOHS
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMOČR