24.04.2017

EET - nová naděje pro spolky

Ministerstvo financí a Finanční správa připustily, že na základě zpětné vazby od neziskového sektoru je potřeba zvýšit současný limit,  od které musí spolky evidovat tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti. Dále se budou zabývat i konstrukcí (výčtem) příjmů, které se do tohoto limitu počítají. 

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 Ministerstvo financí spolu s Finanční správou uspořádalo v Praze konferenci o EET speciálně pro venkovské spolky. Akce, které se zúčastnilo přes 200 zástupců obcí a neziskových organizací, byla velmi přínosná, protože se zde nerozebírala šedá teorie, ale skutečné problémy z praxe včetně rad a návodů, jak se s reálnými situacemi vypořádat.

Účastníci nejvíce diskutovali tato dvě témata: 1. Co to znamená, když spolek reálně podniká tím, že provozuje restauraci (hospodu)? a 2. Proč je nastavena zrovna hranice na 175 000 Kč, od které musí spolky evidovat tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti?

Diskuse spolu s dotazy účastníků přinesla jednu velkou pozitivní věc. Ministerstvo financí a Finanční správa připustily, že na základě zpětné vazby od neziskového sektoru je potřeba současný limit 175 tisíc Kč zvýšit. A rovněž se budou zabývat i konstrukcí (výčtu) příjmů, které se do tohoto limitu počítají. V současné době se kromě příjmů v hotovosti do limitu počítají i příjmy spolků zasílané bezhotovostně přímo na účet spolku (např. příjmy z nájmů a reklamy), což dle názoru diskutujících účastníků není správné.

Ministerstvo financí také slíbilo, že do konce dubna zveřejní upravené podmínky EET pro spolky. Jedná se o doplnění a aktualizaci návodu na řešení konkrétních příkladů z praxe, které jsme zveřejnili na webu Svazu v polovině března v tomto článku.

Podrobné informace naleznete na webu k EET: http://www.etrzby.cz/cs/novinky_1060  

Autor článku: Ing. Jana Chládková, Legislativní a právní sekce, Svaz měst a obcí ČR