02.10.2020

ÚOHS vytvořilo vodítko pro poskytovatele (ale i příjemce) podpory při posuzování naplnění kritérií podniku v obtížích.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vytvořil dokument - Užití kritérií podniku v obtížích dle GBER včetně OSVČ. Tento dokument, který je níže ke stažení, byl vytvořen jako vodítko pro poskytovatele (ale i příjemce) podpory při posuzování naplnění kritérií podniku v obtížích. Informace uvedené v dokumentu vycházejí z praxe Úřadu v této oblasti a z neformálních výkladů Evropské komise.

Zdroj: ÚOHS