05.08.2019

Role veřejné podpory v rychlém zavedení širokopásmové sítě v EU - dotazníkové šetření

Evropská komise zadala dotazníkové šetření k Roli veřejné podpory v zavádění širokopásmového internetu. 

Evropská komise zadala dotazníkové šetření k Roli veřejné podpory v zavádění širokopásmového internetu. Současně určila společnost WIK-Consult, Valdani, Vicari & Associati (VVA) and LE Europe a LE Europe k provedení studie zaměřené na roli veřejné podpory pro rychle zavedení širokopásmových sítí v Evropské uni. Záměrem studie je shromáždit data a doklady o příkladech dobré praxe pro navržení intervencí veřejné podpory a také identifikování výzev a potencionálních řešení, která by mohla být zavedena. V tomto kontextu projektový tým provádí přehled implementace projektů s veřejnou podporou v odvětví širokopásmového internetu (zacíleno na období 2013-2018).

Cílem tohoto průzkumu je shromáždit kvalitativní pohledy, které podpoří vznik analýzy k opatřením veřejné podpory v oblasti zavádění širokopásmových sítí. Zástupci společnosti se na nás obrátili s prosbou o vyplnění dotazníku do 15. srpna. Dotazník je pouze v anglické verzi. Budete-li mít zájem a čas, vyplńte prosím dotazník on-line zde. Dotazník v pdf verzi naleznete zde. Vaše odpovědi budou anonymizovány při dodržení pravidel ochrany osobních údajů.

                                                               Zpracovala: Ivona Mottlová, Kancelář SMOČR