21.02.2020

Opět můžete využít výhody společného nákupu

Ministerstvo financí opět nabízí členům Svazu měst a obcí ČR možnost zapojení se do společného nákupu stolních počítačů a monitorů připravovaného MF v roli centrálního zadavatele. Požadavky na zapojení do centrálních veřejných zakázek se přijímají v následujících termínech: notebooky do 25. 2. 2020 a stolní počítače do 28. 2. 2020.

MF navazuje na předchozí nabídku účasti členů Svazu měst a obcí ČR v centrální zakázce na pořízení výpočetní techniky. Zájem členů svazu MF upřímně překvapil a k dnešnímu dni evidují již více než dvacet požadavků na zapojení do nákupu notebooků a mnoho dalších souvisejících dotazů.

Obdobně objemné nákupy výpočetní techniky se na MF realizují pouze dvakrát ročně. Z tohoto důvodu se rozhodli rozšířit aktuální nabídku možné účasti členů Svazu měst a obcí i na veřejnou zakázku pro nákup stolních počítačů a monitorů. V tomto týdnu ministerstvo obdrželo požadavek na pořízení 1300 stolních počítačů a monitorů pro finanční správu, pročež lze očekávat, že i v této veřejné zakázce dodavatelé nabídnou značně výhodné ceny. V příloze můžete nalézt technickou specifikaci poptávaného stolního počítače a monitoru, včetně PC vysoutěženého v obdobné zakázce na podzim 2019.

Z pohledu členů Svazu měst a obcí ČR lze zapojením do takto objemného společného nákupu dosáhnout především finanční úspory. Podle vyhodnocení předchozích nákupů se úspory z rozsahu pohybují v rozmezí cca 35 – 50 % oproti maloobchodním cenám. Výpočetní technika je navíc pořizována se zárukou na 5 let s garancí opravy/výměny do druhého dne na místě u zákazníka, což představuje pro odběratele značný komfort. Obdobné navýšení záruky se v maloobchodě standardně poskytuje za příplatek několika tisíc Kč. Veřejné zakázky jsou zadávány v nadlimitním režimu v dynamickém nákupním systému Ministerstva financí, když průměrná doba realizace od zaslání požadavku do uzavření smlouvy s dodavatelem činí dva měsíce.

Ministerstvo financí zajišťuje pouze administraci zadávání veřejné zakázky – smlouvu s dodavatelem si každý pověřující zadavatel následně uzavírá a financuje samostatně. Předpokladem účasti ve společném nákupu je uzavření jednoduché smlouvy podle § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou mezi sebou centrální a pověřující zadavatel upraví vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv e-mail: podatelna@mfcr.cz Telefon: +420 257 041 111 Fax: +420 257 042 788


V případě předběžného zájmu některého člena postačuje vyplnit do přílohy tohoto textu kontaktní údaje včetně požadovaných počtů a následně odeslat na emailovou adresu verejne.zakazky@mfcr.cz.

Požadavky na zapojení do centrálních veřejných zakázek přijímáme v následujících termínech:

− notebooky do 25. 2. 2020,

− stolní počítače do 28. 2. 2020.

Předpokládané zahájení zadávacího postupu je stanoveno na druhou polovinu měsíce března. V případě potřeby dalších informací mohou členové Svazu kontaktovat na emailu daniel.jirasko@mfcr.cz nebo tel. 257 042 463 přímo ředitele odboru veřejných zakázek Daniela Jirásko.