04.10.2021

Milostivé léto odpustí dlužníkům také část dluhů vůči obcím

Od 28. října tohoto roku do 28. ledna 2022 se mohou lidé snáze zbavit svých dluhů vůči státu, zdravotním pojišťovnám a dalším veřejnoprávním věřitelům včetně krajů a obcí, jimi zřizovaným organizacím či většinově vlastněným obchodním společnostem, tedy např. vůči dopravním podnikům, nemocnicím či městským společnostem spravujícím bytový fond. Umožní to institut tzv. milostivého léta, který v rámci novely exekučního řádu schválil v srpnu Parlament.

Zaplatí-li povinný v tomto termínu jistinu dluhu a poplatek 908,- Kč (tzn. 750 Kč + DPH) soudnímu exekutorovi, bude mu ze zákona odpuštěn zbytek dluhu, resp. příslušenství dluhu (úroky, penále, náklady nalézacího řízení a exekuce). Odpuštění příslušenství se týká pouze pohledávek vymáhaných soudními exekutory, nikoliv na daňové a správní exekuce, tedy exekuční řízení vedená přímo magistrátem či obecním úřadem. Dlužník taktéž nesmí být v insolvenci.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádnou jednorázovou příležitost. Zásadní proto bude informovanost dlužníků. Mnozí dlužníci se do dluhové pasti dostali tím, že ignorovali své závazky a neuhradili včas často ani bagatelní dluhy. Novela zákona jim nyní dává mimořádnou šanci svých dluhů se zbavit. Pro města a obce znamená milostivé léto definitivní ztrátu části pohledávek a nákladů vynaložených na jejich vymáhání. Na druhou stranu je ale pro obce taktéž příležitostí získat zpět část doteď zdánlivě marných pohledávek a ukončit dlouhá exekuční řízení.

V tomto ohledu je nutné upozornit také na jiné instituty poslední novely exekučního řádu, a to zejména na mechanismus zastavování marných exekucí, u kterých nebyly vymoženy ani náklady řízení v posledních 6 letech (u bagatelních dluhů do 1500,- Kč bez příslušenství dokonce už po 3 letech). I v tomto kontextu lze obcím doporučit aktivní přístup vůči dlužníkům, zejména v jejich informování o podmínkách tzv. milostivého létu, resp. postupu podle čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. Některá města a obce již avizovala, že budou k 28. říjnu aktivně informovat své dlužníky a zajistí tento postup i u svých příspěvkových organizací a obchodních společností.

Úspěch institutu milostivého léta mají v rukou ale nakonec především sami dlužníci. Vůči těm, kteří tuto příležitost nevyužijí, budou muset obce nadále v rámci své zákonné povinnosti pohledávky řádně vymáhat.

Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR