23.08.2017

Konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách zveřejněno

Evropská komise zveřejnila konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).

Jak jsme již psali v předchozím článku, Evropská komise přijala změny nařízení č. 651/2014 (též známého jako obecné nařízení o blokových výjimkách nebo GBER). Evropská komise nyní zveřejnila konsolidované znění nařízení 651/2014, které je dostupné zde.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje, že konsolidované znění uvádí text předpisu se zapracováním pozdějších změn, nicméně nejedná se o právně závazné znění. Právní závaznost mají pouze znění jednotlivých předpisů, která jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže