13.08.2019

Hodnocení pravidel pro poskytování podpor na zdravotní a sociální služby, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu

Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v sociální oblasti, a dále k tzv. nařízení de minimis pro SOHZ. 

Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v sociální oblasti, a dále k tzv. nařízení de minimis pro SOHZ.

Veřejná konzultace probíhá ve dvou liniích – obecné a cílené. Informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde. Do cílené konzultace se mohou zapojovat pouze zástupci orgánů státní správy a územních samospráv, a to prostřednictvím dotazníku, který je přístupný zde po zadání hesla (pozn. v horní části obrazovky lze zvolit slovenštinu či jiný jazyk, čeština bohužel není dostupná). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) je v případě zájmu zástupců orgánů státní správy a územních samospráv připraven heslo pro přístup sdělit, a to na základě písemné žádosti (např. e‑mail). 

Zástupci orgánů státní správy a územních samospráv jsou pak, s odkazem na kompetence Úřadu, v případě zapojení do konzultace vyzýváni k zaslání kopie vyplněného on-line dotazníku obratem na elektronickou adresu podatelny Úřadu: posta@uohs.cz; při vyplňování on-line dotazníku ponechte, prosím, zaškrtnuté políčko „Ukládat záložní kopii na tomto počítači“ v záhlaví dotazníku a uloženou kopii následně zašlete Úřadu. Dotazník je rovněž ke stažení níže ve formátu „pdf“ (z důvodu nedostupnosti české verze je připojena verze ve slovenštině). 

Veřejná konzultace bude ukončena 6. listopadu 2019.

Zdroj: ÚOHS