01.06.2023

Tři česká města budou pomáhat ukrajinským municipalitám

Města Česká Třebová, Nový Jičín a Zábřeh na Moravě se rozhodla zapojit do projektu Mosty důvěry a navázat partnerství s ukrajinskou samosprávou. V rámci možností tak mohou česká města přispět k rychlejší poválečné obnově Ukrajiny a návratu do běžného života komunit. Se svými ukrajinskými partnery se již potkaly online, v létě se setkají také osobně v Česku.

V rámci mezinárodního projektu Mosty důvěry 2.0, kterého se kancelář Svazu měst a obcí ČR účastní spolu s asociacemi municipalit z dalších 9 členských států a za koordinace Rady evropských měst a regionů (CEMR), Asociace ukrajinských měst a programu U-Lead with Europe, byla navázána následující partnerství:

  • Česká Třebová-Jasiňa (Zakarpatská oblast)
  • Nový Jičín-Pavlohrad (Dněpropetrovská oblast)
  • Zábřeh na Moravě-Ržyščiv (Kyjevská oblast)

Ke konci května proběhly mezi jednotlivými partnerstvími online bilaterální schůzky, na nichž byla představena zapojená města, potřeby ukrajinských municipalit související s poválečnou obnovou a očekávání, motivace a možnosti českých měst plynoucí z jejich partnerství s ukrajinskými městy. Navzdory akutním potřebám ukrajinských měst a omezeným kapacitám českých samospráv byl na obou dvou stranách patrný velký zájem o spolupráci, například v oblasti kultury, výměny mládeže nebo komunálních služeb. Pojítkem se zdá, že bude také společný zájem o pivní speciality, které může nabídnout česká i ukrajinská strana.

Spolupráce tak bude oboustranná a všichni zapojení se již těší na osobní setkání. K tomu dojde v průběhu nadcházejícího léta, zástupci ukrajinských partnerských měst totiž přijedou do Česka a setkají se se zástupci českých partnerů.   

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů