04.05.2004

Vzniká nová světová organizace Sjednocených měst a místních samospráv

Ve dnech 2. – 5. května proběhl v Paříži zakládající kongres nové světové organizace Sjednocených měst a samospráv (United Cities and Local Governments - UCLG), na který se sjeli zástupci měst z celého světa. Nová organizace vznikla v lednu 2004, když se existující organizace místních samospráv, Mezinárodni svaz místních samospráv (IULA), Organizace sjednocených měst (UTO) a Metropolis, spojily v organizaci jedinou, zastupující místní samosprávy na celém světě.

Ve dnech 2. – 5. května proběhl v Paříži zakládající kongres nové světové organizace Sjednocených měst a samospráv (United Cities and Local Governments - UCLG), na který se sjeli zástupci měst z celého světa. Nová organizace vznikla v lednu 2004, když se existující organizace místních samospráv, Mezinárodni svaz místních samospráv (IULA), Organizace sjednocených měst (UTO) a Metropolis, spojily v organizaci jedinou, zastupující místní samosprávy na celém světě.

Ve dnech 2. – 5. května proběhl v Paříži zakládající kongres nové světové organizace Sjednocených měst a samospráv (United Cities and Local Governments - UCLG), na který se sjeli zástupci měst z celého světa. Nová organizace vznikla v lednu 2004, když se existující organizace místních samospráv, Mezinárodni svaz místních samospráv (IULA), Organizace sjednocených měst (UTO) a Metropolis, spojily v organizaci jedinou, zastupující místní samosprávy na celém světě.

Mezi principy UCLG patří zastupování zájmů měst a obcí, obrana a podpora demokracie. UCLG je nyní největší organizace místních samospráv na světě, jejímiž členy jsou zástupci z více než 100 zemí. Svaz měst a obcí zastupuje ve Světové radě UCLG Ing. Jana Fischerová, členka Rady Svazu.

Více informací o Organizace Sjednocených měst a samospráv naleznete na www.cities-localgovernments.org.

 

 

                                                                                     Gabriela Nováková