13.07.2021

Srbské obce z povodí řeky Driny hledají české partnery pro sdílení zkušeností v oblasti krizového řízení

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě místních samospráv v Republice Srbsko patřících do povodí Driny k navázání spolupráce a partnerství s českými místními samosprávami v oblasti krizového řízení.

V roce 2018 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi místními samosprávami patřícími do povodí Driny v Srbsku, která cílí na spolupráci v oblasti snižování rizik a posilování systému civilní ochrany na území partnerských obcí. Dohodu v povodí Driny podepsaly obce a města Loznica, Mali Zvornik,  Krupanj, Osecina, Ljubovija, Bajina Basta, Nova Varos, Priboj , Prijepolje, Sjenica a Bogatić. Ve všech partnerských obcích žije 301 351 obyvatel a zhruba třetina této populace žije na území města Loznica. Města a obce v povodí Driny pokrývají celkovou plochu 5890 km2. V současné době se připravuje dohoda o zřízení společné služby pro civilní ochranu a snižování rizika katastrof v povodí Driny.

Za účelem posílení celkové kapacity Společné služby pro civilní ochranu a snižování rizika katastrof v povodí Driny by místní samosprávy patřící do tohoto povodí chtěly navázat spolupráci s místními vládami ze zemí EU, které mají dlouholetou tradici a zkušenosti ve věcech týkajících se snižování rizika katastrof, posilování dobrovolných hasičských zásahů, civilní ochrany a uplatňování různých organizačních a technických opatření při řešení rizik katastrof.

Tato spolupráce by zahrnovala:

  • Výměna zkušeností v oblasti snižování rizika katastrof
  • Posílení kapacity civilní ochrany (image ve společnosti, vybavení, výcvik, taktická cvičení atd.)
  • Posílení dobrovolného hašení požárů
  • Výměna zkušeností s aplikací technických, softwarových a organizačních řešení za účelem snížení rizika katastrof
  • Organizace společných cvičení jednotek civilní ochrany a dobrovolných hasičů
  • Společná účast na přípravě a provádění projektů zaměřených na dárce z EU
  • Poskytování pomoci v případě velkých katastrof a nehod

V případě zájmu Vašeho města/obce o spolupráci a předávání zkušeností srbským partnerům neváhejte kontaktovat Kancelář Svazu, jmenovitě Mgr. Gabrielu Hůlkovou, hulkova@smocr.cz, 733 182 293.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů