31.08.2020

Zpracování místních energetických koncepcí - VÝZVA č. 3/2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT II. pro rok 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu č. 3/2021 z programu EFEKT II. na podporu zpracování místních energetických koncepcí.

Veškeré podklady k tomuto dotačnímu titulu jsou uveřejnit na následující stránce s výzvami v programu EFEKT: www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030 .

Podávat žádosti je možné až do konce června 2021.

Systém financování je nastaven tak, že po podání žádosti o dotaci jsou prověřovány náležitosti a potom je žadatel vyzván k doložení potřebných dodatečných podkladů např. výsledek výběrového řízení na zpracovatele takové koncepce. Budou-li podklady v pořádku, bude vystaveno rozhodnutí o dotaci, poskytnuta dotace v předpokládané výši a dojde ke zpracování koncepce.

Na konci je doloženo vyúčtování dotace a je zpracovávána a předložená závěrečná zpráva.

 

Zdroj: MPO