23.03.2020

Zapojte se do nastavení nového program na podporu brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje podmínky pro uplatnění nového nástroje na podporu revitalizace území (brownfieldů). Jde především o nevyužívané a zanedbané budovy v havarijním stavu včetně souvisejících pozemků, které by obce s uvedenou podporou uvedly do stavu vhodného pro nepodnikatelské využití.

Dosud (od r. 2019) byla k tomuto účelu poskytována podpora prostřednictvím podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Od roku 2021 bude podpora převedena na Státní fond podpory investic, kde bude podpora poskytována kombinací dotace a úvěru.

V současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj nastavuje podmínky tohoto finančního nástroje a požádalo Svaz o spolupráci a zpětnou vazbu od obcí k nastavení jeho základních parametrů.

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění opravdu stručného on-line dotazníku, který naleznete na tomto odkazu www.surveymonkey.com/r/regeneracebf. Dotazník prosím vyplňte do 31. března.

 

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci i v těchto náročných dnech!