07.05.2020

Výzva V v oblasti Nízkouhlíkových technologií stále běží

Cílem této Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Příjem žádostí je prodloužen do 28. června 2020.

Dovolujeme si Vás informovat, že dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu se v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V prodlužuje termín pro příjem žádostí o podporu do 28. 6. 2020, 15:00. 

Mezi podporované aktivity patří:

  • Pořízení inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě.
  • Pořízení inovativních technologií k efektivnímu získávání cenných druhotných surovin z použitých výrobků.
  • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Oprávnění žadatelé:

  • Malé, střední a velké podniky, vč. podniků ze 100 % vlastněných veřejným sektorem

Výše podpory:

  • 1 mil. Kč – 70 mil. Kč

K doložení příloh požadovaných k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli.

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 28. 6. 2022.

Další informace naleznete v příloze níže, případně neváhejte kontaktovat Agenturu pro podnikání a inovace (www.agentura-api.org) , případně Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)