31.05.2021

Výzva ReactEU na Sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností již vyhlášena

Řídící orgán IROP v pondělí 31. května zveřejnil výzvu č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Příjem žádostí je zahájen současně s vyhlášením výzvy a bude ukončen nejpozději 3. února 2022. Pro žadatele je připravován on-line seminář, který se uskuteční 4. června.

Předmětem výzvy je nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nebudou podporovány pobytové služby péče pro seniory.

Územní zacílení výzvy pokrývá celou Českou republiku včetně hl. m. Prahy a oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy (včetně jimi zřizovaných organizací), dále kraje, neziskové organizace, církve apod.

Výzva včetně dokumentace byla zveřejněna v pondělí 31. května na webových stránkách MMR-IROP/výzvy. Příjem žádostí je zahájen od 31.5. a bude ukončen nejpozději 3. 2. 2022. 

Řídicí orgán IROP organizuje pro žadatele on-line seminář k této výzvě, který se uskuteční 4. června v čase 10,00-13,00 hod. a kde budou účastníci seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti o podporu apod. Na seminář je možné se registrovat do 3.6. na stránkách MMR-IROP. Program semináře naleznete v příloze.

Pro více informací nebo konzultaci lze využít Konzultační servis IROP.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů