01.06.2020

Výzva na Marketingové aktivity v cestovním ruchu otevřena

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí tak možnost získání dotace na realizaci projektů z oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Celkem je v tomto podprogramu připraveno až 60 milionů korun. Výzva k předkládání žádostí je otevřena do 30. 6. 2020.

Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu nabízí prostřednictvím tří dotačních titulů možnost získání dotace pro žadatele z řad krajských a oblastních certifikovaných organizací destinačního managementu a zastřešujících organizací s celostátní působností v oblasti tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu. Výše dotace činí až 50 %z celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč v případě dotačního titulu č. 3. Realizace i financování akce mohou být dokončeny až v prosinci 2021.

MMR chce tímto krokem podpořit jak realizaci marketingových kampaní na podporu cestování v ČR, tak i důležité aktivity pro strategické plánování destinací, jakými jsou tvorba a aktualizace strategických dokumentů destinace nebo marketingové výzkumy.

V rámci vypsaných titulů si lze vybrat mezi těmito:

Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů

  • Certifikované/registrované krajské organizace destinačního managementu, útvar krajského úřadu sgescí „cestovní ruch“ v případě, že certifikovaná/registrovaná krajská organizace destinačního managementu neprokáže min. 1 rok činnosti

Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni

  • Certifikované/registrované oblastní organizace destinačního managementu

Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

  • Zastřešující organizace s Celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, certifikované/registrované oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt

Více informací a výzvu naleznete zde.