22.06.2020

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Aktuálně:

  • Program je notifikován Evropskou komisí.
  • Výzvu MPO zveřejňuje 19. června.
  • Žádosti bude možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz.
  • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz (manuál k elektronické identifikaci v příloze této tiskové zprávy).
  • Všechna potřebná potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
  • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele.
  • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů. 

Kdo a za jakých podmínek bude moci o podporu žádat naleznete na stránkách ministerstva: www.mpo.cz

ZDROJ: MPO