27.10.2009

Výzva k předkládání projektů v rámci evropského programu Youth in Action

Generální ředitelství vzdělávání a kultura Evropské komise zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci programu Youth in Action, který se zaměřuje na projekty partnerství mezi místními a regionálními samosprávami nebo na organizace aktivní v oblasti sektoru mládeže na evropské úrovni.

Generální ředitelství vzdělávání a kultura Evropské komise zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci programu Youth in Action, který se zaměřuje na projekty partnerství mezi místními a regionálními samosprávami nebo na organizace aktivní v oblasti sektoru mládeže na evropské úrovni.

Návrhy na projekty jsou předkládány obcemi nebo kraji a partneři musí pocházet alespoň ze dvou zemí, které se mohou programu účastnit (tj. členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko). Podporovány jsou mezinárodní výměnné pobyty mládeže, národní nebo mezinárodní mládežnické iniciativy, evropská dobrovolnická služba nebo vzdělávání a vytváření sítí.

Termín k předkládání návrhů je 1. 12. 2009, přičemž aktivity musí začít mezi 1. 4. 2010 a 1.9. 2010. Maximální délka projektu je 24 měsíců. Žadatel musí financovat 50 % rozpočtu projektu, ale je umožněno i předkládání projektů velmi malého rozsahu.

Veškeré informace naleznete také  zde.

Mgr. Eva Srnová