12.05.2020

Výzva COSME – Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena

Rádi bychom Vás informovali, že Výzva Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena. Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je navázání na úspěšný pilotní projekt Regiony evropské sociální ekonomiky 2018 (ESER), který vytvořil základ pro vytvoření efektivních sítí zúčastněných subjektů sociální ekonomiky na regionální úrovni v celé Evropě. Deadline pro přihlášky je 9. června 2020.

„Mise sociální ekonomiky“ si klade za cíl spojovat regionální a místní autority s podobnými prioritami sociální ekonomiky, které mají být doprovázeny pilíři regionální a místní sociální ekonomiky (sociální podniky, družstva, malé a střední podniky atd.).

Specifické cíle Výzvy:

  • Posílení interakce a zlepšení spolupráce mezi stávajícími sítěmi sociální ekonomiky a zúčastněnými stranami na regionální a místní úrovni v oblasti priorit „misí sociální ekonomiky“
  • Podpora meziregionálního učení mezi veřejným a soukromým sektorem
  • Postupné budování komunity sociální ekonomiky

 

Způsobilí žadatelé:

  • Právnické osoby vytvářející konsorcia
  • Koordinátorem musí být zástupce regionální nebo místní správy (obec, město, region)
  • Členské státy EU, případně země účastnící se programu COSME podle článku 6 nařízení COSME

Deadline pro přihlášky: 9. června, 17:00

Více informací naleznete na: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions