30.01.2020

Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Rádi bychom vás upozornili, že dne 16.3.2020 bude v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva č. 03_19_109

Určená pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Alokace výzvy 285 000 000 CZK

 

Určená pro žadatele z okruhu

Obce, Kraje, Asociace a sdružení obcí a krajů, Dobrovolné svazky obcí.

 

S cílovými skupinami

Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Volení zástupci , Veřejnost, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

 

A s aktivitami zaměřenými na

Řízení kvality

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

Zavedení inovačního managementu

Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností

 

Výzva bude vyhlášena v rámci specifických cílů

Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

a

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

 

Obdobná výzva bude vyhlášena i pro hlavní město Prahu s číslem 03_19_120