09.11.2021

Vyhlášení 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V pondělí 15. 11. 2021 budou zveřejněny dokumenty k podávání žádostí o dotaci do programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Na stejný den od 10.00 do 11.30 hod. je naplánovaný online "Launch event for the first call".

Úspěšným projektům má být v 1. výzvě přiděleno až 30 % rozpočtu programu! Na webové stránce programu je už nyní dostupný programový dokument, aplikace Community s možností vyhledávání partnerství, a také videa k obsahu každého ze specifických cílů. Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022.

Odbor evropské územní spolupráce z Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s touto výzvou připravuje národní Info den, který se bude konat ve čtvrtek 18.11.2021. Info den proběhne v prostorách Akademie veřejného investování v Pařížské 4 na Praze 1 (případně online – v závislosti na počtu přihlášených). Registraci je potřeba nahlásit na naší emailovou adresu nadnarodni@mmr.cz, pokud možno do pátku 12.11.2021.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osobu MMR:

Stella Horváthová

Odbor evropské územní spolupráce

Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.