19.10.2020

Vláda schválila další finanční kompenzace pro nejohroženější sektory ekonomiky

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 14. října další finanční kompenzace pro nejvíce zasažené oblasti ekonomiky. Jedná se o několik dotačních programů i legislativní změny.

Kultura – Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo druhou dotační výzvu COVID – KULTURA. Žadateli mohou být jednotlivci, soubory i instituce působící profesionálně v oblasti hudby, divadla a tance. Podpora je poskytována na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce a projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, pokud byly tyto akce a dlouhodobá činnost v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Maximální výše dotace na jednoho žadatele v této výzvě je 10.000.000 Kč. Celková alokace programu činní 750 milionů Kč. Výkonní umělci a OSVČ v odborných umělecko-technických profesích mohou ve výzvě získat jednorázový příspěvek 60 tis. Kč. Zažádat lze o obě formy podpory. Nelze však uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu. Žádosti bude možné podávat v systému AIS MPO od pátku 23. října. Úplné znění výzvy a další informace pro podání žádosti najdete zde. Komerčně provozované kulturní instituce budou moci zažádat také o příspěvek na nájemné v pokračování programu COVID – Nájemné.

 

Sport – Národní sportovní agentura spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení programu COVID – SPORT 2. Program se zaměří na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. MPO a NSA nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu. Aktuální informace sledujte na webu Národní sportovní agentury.

 

Potravinářství a zemědělství – pandemie dopadla také na producenty potravin, kteří dodávají své zboží do gastronomických provozů. Finanční pomoc pro ně nyní připravuje Ministerstvo zemědělství. Vláda schválila základní zásady programu. Už dříve je schválila Evropská komise. Celkem by v programu mohly být rozděleny až 3 miliardy korun, záviset bude na množství postižených podniků. Odškodněni budou výrobci potravin, kteří prokáží 25% pokles tržeb v meziročním srovnání.

 

Nájemné zasažených podniků – Podnikatelům, na které dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, stát opět přispěje na nájemné. Vláda schválila přípravu druhé výzvy programu COVID - Nájemné. Stát podnikatelům přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Oprávněnými žadateli by měli být především provozovatelé stravovacích služeb, hudebních aj. kulturních klubů, pořadatelé výstav, konferencí a veletrhů, provozovatelé komerčních sportovišť. Vedle těchto komerčních podniků budou moci žádat také střediska volného času a jiná zařízení pro zájmové vzdělávání. Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, stejně jako tomu bylo u první výzvy.

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.

Podrobnosti budou zveřejněny na webu MPO www.mpo.cz

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

Ministerstvo financí se vrací k jarnímu modelu příspěvku pro OSVČ, dohodáře na DPP a DPČ a jednatele malých s.r.o. (s.r.o. nejvýše se dvěma společníky). Tentokrát však pouze ve vymezených předmětech podnikání a oborech na ně významně navázaných. Ministerstvo financí proto odhaduje, že by se mohlo jednat o cca 250 tisíc subjektů, kterým by finanční úřady mohly vyplatit bonus v celkové výši 3,9 mld. Kč. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání v důsledku krizových opatření vyplatí Finanční správa žadateli 500 korun denně. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný finanční úřad. Kompenzační bonus bude neslučitelný s jinou výše uvedenou formou podpory. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny. Více informací najdete zde.

 

Další podrobnosti budeme sledovat a zveřejňovat na našem webu.