10.11.2021

Veřejná konzultace k vysokorychlostnímu internetu

MPO zahájilo veřejnou konzultaci k výstavbě sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo jižna konci  října 2021 veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy. Tato veřejná konzultace je realizována za účelem validace vykázaných dat operátorů veřejných telekomunikačních sítí. Validace je jednou z podmínek procesu spuštění dotačních titulů do výstavby vysokorychlostních telekomunikačních sítí v tzv. bílých místech.

Broadband Competence Office ČR (BCO, více na https://bconetwork.cz) jež je uskupením centrály a územních koordinátorů, zřízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem dlouhodobě podporovat rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou na území naší republiky, na svém webu zveřejňuje podpůrné materiály, které mohou pomoci obcím v podání připomínek k veřejné konzultaci ohledně ověření pokrytí sítěmi VHCN (vysokorychlostní internet).

Je nejen v zájmu Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zejména všech obcí, aby bylo celé území ČR pokryto vysokorychlostním internetem (za ten je považováno připojení s rychlostí 100 Mbit/s a vyšší s možností upgradu až na 1 GB/s), a proto je i Vám otevřena tato veřejná konzultace.

Pod odkazem na veřejnou konzultaci (https://bconetwork.cz/verejna-konzultace-stav-pokryti/)  naleznete mapu,  která obsahuje informaci, zda je již Vaše obec vysokorychlostním internetem pokryta či nikoli. Doporučujeme Vám proto pokrytí ve Vaší obci zkontrolovat a v případě zjištění nedostatku se obrátit na BCO. Jen vy opravdu víte, zda data uvedená na mapě odpovídají skutečnosti či nikoli.  

Veřejná konzultace je otevřena do 22. 11. 2021, proto je nutno odeslat veškeré informace do tohoto data.

Na výše uvedeném odkazu naleznete kromě návodu na uplatnění připomínek také video, které obsahuje snadný návod, jak se lépe v mapě orientovat.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů