19.07.2021

Ursula von der Leyen představila český Národní plán obnovy

Evropské komisi byl předložen plán za cca 191 mld. Kč bez DPH.

Přibližně cca 180 mld. Kč by mělo být čerpáno  z evropských zdrojů, zbylé finance poté ze státního rozpočtu. Česká republika by si rovněž mohla za zvýhodněných podmínek další finance od EU vypůjčit. Ačkoli toto současná verze Národního plánu neobsahuje, je to dodatečně možné.

Šéfka Evropské komise, předsedkyně Ursula von der Leyen, je v současné chvíli na oficiální návštěvě České republiky. Jedním z hlavních bodů na jejím programu je Národní plán obnovy ČR (NPO).

Projekty z NPO se mají začít realizovat ihned po schválení dokumentu, záleží samozřejmě mimo jiné na míře připravenosti. NPO, který je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, tvoří šest pilířů: Digitální transformace (27 854 mil. Kč), fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč), vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč), instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč), výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč) a zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč).

Tuzemský NPO počítá například i s renovací a výstavbou jeslí či s vybudováním Českého onkologického institutu. K NPO existuje průběžně aktualizovaný speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který spravuje právě Ministerstvo průmylsu a obchodu.

Na těchto webových stránkách si můžete prohlédnout celý materiál, který byl odeslán do Evropské komise k hodnocení, ale nově rovněž e-book, ktery stručně shrnuje to zásadní, co materiál obsahuje.  Všechny informace se samozřejmě zaktualizují poté, co dojde ke schválení plánu Evropskou komisí. To je v současné době předpokládáno v září 2021.

Více informací vč. celé tiskové zprávy nalezete na: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dalsi-krok-k-realizaci-narodniho-planu-obnovy--do-ceske-republiky-dnes-prijela-predsedkyne-evropske-komise---262467/

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce  regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.