22.07.2021

Téměř 80 mil. Kč pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

Obce mohou žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

Program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj má za cíl podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. Dotace je poskytována až do výše 70% uznatelných nákladů. Žádat mohou obce i kraje. Objekt musí být ve výhradním vlastnictví žadatele. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno 69 mil. Kč.
 
Dotace také na vypracování studií využití brownfieldů
 
MMR zároveň podporuje prostřednictvím programu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů obce a kraje ve vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů. Dotace je poskytována až do výše 85% uznatelných nákladů. Připraveno je pro žadatele 8 mil. Kč.
 
U obou programů lze podávat žádosti až do 10. září 2021 (do 12h). Více informací o programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a postup podání žádosti naleznete zde. Více informací o programu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů a postup podání žádosti naleznete zde.