07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

Evropská komise otevírá v rámci dotačního programu Horizont Evropa platformu, která pomůže městům s klimatickou a digitální transformací.

Takzvaná „Mise klimaticky neutrální města“ si klade za cíl vytvořit síť 100 měst, která do roku 2030 dosáhnou klimatické neutrality a stanou se tak inspirací a zdrojem zkušeností pro ostatní evropská města.

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací spojených s cíli jako udržitelná mobilita, efektivní energetické hospodaření a městské plánování (v dotačním období 2021 – 2023). 

Termín, do kdy se mohou města přihlásit do platformy, je 31. ledna 17:00, 2022.

Jak se přihlásit?

Města vyplní dotazník, kde popíší svůj zájem a motivaci k zapojení se do platformy: Dotazník pro přihlášení

Poté se města, která projdou výběrovým řízením, zapojí do vytváření takzvaného "Klimatického městského kontraktu". Díky tomu se stanou oficiální součástí platformy a budou mít přístup k financování, obsahu týkajícího se výzkumu a inovací, a dalším formám podpory. 

Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.