28.05.2020

ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2020!

ŠKODA AUTO podpoří regiony, v nichž má své výrobní závody. Pro rok 2020 vyhlašuje grantové programy, ve kterých rozdělí téměř 3,7 milionu Kč. Termín pro podání některých výzev je již 17. června.

Programy jsou určeny na zlepšení kvality života především v okolí všech tří českých závodů automobilky, na podporu komunitního života zaměstnanců a jejich rodin, na zvýšení dopravní bezpečnosti a na zkvalitnění technického a stejně tak digitálního vzdělávání.

Kompletní seznam vyhlašovaných grantových programů včetně termínů pro jejich podání naleznete v oficiálním letáku.

Žádost o grant lze podat pouze přes elektronický formulář na webových stránkách www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda. V příloze si však můžete prohlédnout podobu formuláře.

Žadatel může odeslat pouze jednu žádost do všech programů. Podmínkou žádosti je vyplnění formuláře a příprava detailnějšího rozpočtu, informace naleznete v příručce pro podání žádosti, která slouží žadatelům pro podání žádosti a úspěšným žadatelům pro další kroky v procesu administrace projektu.

Uzávěrka přihlášek je v průběhu června (dle příslušného programu). ŠKODA AUTO si vymezujeme právo výzvu předčasně ukončit v případě, že počet podaných žádostí přesáhne trojnásobek stanoveného finančního limitu na program.