30.08.2010

Semináře září – říjen 2010: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí pořádá cyklus odborných seminářů v jednotlivých krajských městech České republiky s cílem představit Prioritní osu 2 - Operačního programu Životní prostředí, zejména pak možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím tohoto dotačního titulu

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí pořádá cyklus odborných seminářů v jednotlivých krajských městech České republiky s cílem představit Prioritní osu 2 - Operačního programu Životní prostředí, zejména pak možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím tohoto dotačního titulu.

Semináře pořádá Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí. Jejich zaměření bude pokrývat celou řadu informací o Operačním programu i  obecné informace o ochraně ovzduší (legislativní, správní, apod.).

Součástí akce je konzultace nad konkrétními investičními záměry ve vztahu k jejich podporovatelnosti a návaznosti na veřejnou podporu.

Akci organizačně zajišťuje společnost CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 59, Praha 10. Akce je uveřejněna na webových stránkách www.opzp.cz a www.cefa.cz. Podrobnější informace a rámcovou strukturu programu najdete v přiloženém dokumentu.