20.01.2021

REACT-EU v ČR schválen

14. ledna 2021 byla MV IROP schválena revize PD IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Dovolujeme si Vás informovat, že dlouho avizované využití finančních prostředků v rámci iniciativy REACT-EU v České republice bylo schváleno.

Dle aktuálně platného kurzu CZK/EUR získá Česká republika z této iniciativy cca 21,7 mld Kč. 

Na základě schválení revize PD IROP byly schváleny dva nové specifické cíle(SC):

  • SC 6.1 REACT-EU
  • SC 7.1 Technická pomoc – REACT-EU

Ve specifickém cíli 6.1 budou podpořeny následující oblasti: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

Specifický cíl 7.1 je určen na tzv. technickou pomoc – aktivity související s administrací projektů a propagací výsledků projektů podpořených z REACT-EU.

Projekty budou ve všech navrhovaných oblastech realizovány na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Členění REACT na jednotlivé aktivity Alokace EFRR v EUR Podíl na celkové alokaci Alokace v Kč (kurz 26 CZK/EUR) Příspěvek alokace v oblasti klimatu v %
Zdravotnictví (přístroje a stavby) 590 386 909,22 € 70,72% 15 350 059 639,68 Kč 0 %
Integrovaný záchranný systém 156 008 976,01 € 18,69% 4 056 233 376,29 Kč 100 %
Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 79 533 987,77 € 9,53% 2 067 883 682,03 Kč 100 %
Technická pomoc 8 846 154,00 € 1,06 % 230 000 004,00 Kč 0%
Celkem 834 776 027,00 € 100,00% 2 170 476 702, 00 Kč 28,22%

Vyhlášení výzev v rámci REACT-EU je očekáváno na počátku jara 2021.
Máte-li zájem o podporu v rámci této iniciativy, nezapomeňte sledovat webové stránky REACT-EU v rámci IROP 2014-2020.
Zmíněnou revizi Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0 si můžete prohlédnout ZDE.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.