13.10.2020

První výzvy v Programu Podpora rozvoje regionů 2019+ jsou vypsány

Dovolujeme si Vás informovat, že Národní dotace pro rok 2021 poskytované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsou připraveny. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, v rámci kterého bude rozděleno 3,011 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje poskytnout v příštím roce dvě miliardy korun na obnovu místních komunikací a také na rekonstrukce veřejných budov. Po roční pauze bude znovu vyhlášena výzva na obnovu místních komunikací, což Svaz měst a obcí vítá, protože dlouhodobě upozorňuje na potřebu pravidelných investic v této oblasti.

Pro následující rok 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ tyto dotační tituly:

  • Místní komunikace
  • Rekonstrukce veřejných budov
  • Dopravní infrastruktura
  • Sportovní infrastruktura
  • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Místa aktivního a pasivního odpočinku
  • Dostupnost služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj své první výzvy vyhlásilo v pondělí 12. října 2020 a to v rámci podprogramů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

Dále je v plánu vyhlásit do konce tohoto měsíce další výzvy na Bezbariérové obce, Euroklíč a  Revitalizace území, konkrétně Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V listopadu 2020 se následně očekává vyhlášení výzev zaměřených na obnovu obecního a krajského majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2020, na podporu bydlení i na podporu cestovního ruchu, konkrétně na doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu a marketingové aktivity.  

Lhůta pro doručení žádostí k v současnosti vyhlášeným programům je 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Více informací k již vyhlášeným výzvám najdete zde.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů